Wrångebäck Sweden - Almnäs Bruk

Doften är lätt syrlig. Man får associationer till mjölk och varm uppbunden ladugård. Wrångebäcksost har en lätt syrlig, komplex, smak av umami och munkänslan är mör och knastrig. Lagringstiden är mellan 10 – 15 månader.


Wrångebäcksosten är en klassisk svensk hårdost som tillverkas efter samma recept som man gjorde på Almnäs redan på 1880-talet och ända fram till 1961. I äldre litteratur kan man läsa att Wrångebäcksosten var urtypen för det som kom att kallas ”storpipig herregårdsost”.


Varumärket ”Wrångebäck Sweden", som också sedan dess pressats in på ostens sida, registrerades den 8 april 1889. Wrångebäcksosten är därmed Sveriges äldsta registrerade ostvarumärke

Buy this
  • from kr249.00